ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 10/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 G 4347538 งวดที่ 9 Y 5812233 งวดที่ 9 8885565
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 M 5252579 งวดที่ 9 Z 9382368 งวดที่ 9 6534407
งวดที่ 10 D 2989855 งวดที่ 10 3905067
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2441430 4034861 4283255 8388890 9271262
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0523847 1611901 2048102 2308830 4574940
6198421 7867018 8544623 8616785 9902262
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0367676 0383871 0648903 0707674 0949519
1716028 4531723 5091545 5514537 6715162
6972808 7965422 8074111 8596304 9036562
9211559 9603765 9781768 9844097 9847287
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
464601 897554
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
24092 54353
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0493 2100 8243 8993