ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 10/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ตุลาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 128 S 1749272 งวดที่ 133 L 2634478 งวดที่ 135 E 0904136
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
1,629 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0904136 1749272 2634478
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 127 S 9518909 งวดที่ 128 7380155
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
1,088 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
2085744 6509937
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 125 , 127 - 134 งวดที่ 135 - 138
1,950 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
2347238 2466620 2600850 6505786 7768087
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 125 , 127 - 134 งวดที่ 135 - 138
3,900 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0677289 0684248 0905569 1096527 2615942
3038334 4763533 5432004 7690507 8591873
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 , 127 - 134 งวดที่ 135 - 138
7,746 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
690457 891657
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 , 127 - 134 งวดที่ 135 - 138
77,204 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
52966 76929
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 , 127 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
771,744 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
0886 1614