ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 10/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 218 K 6048286
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 214 4126846
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
4,695 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2944499 4394712 5173968 8985325 9550485
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
9,390 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0275856 1450890 3861516 8405269 8792558
8962570 9263386 9790818 9839213 9869223
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
14,085 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0800367 0993120 2667065 2904452 3176421
3343706 3399936 3713305 3801270 4456891
7862507 8022437 8534888 9412317 9863484
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
931,923 อันดับ
อันดับละ 50 บาท
2941
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
9,318,741 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
202