ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 10/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ตุลาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 13 5489026
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 13 T 4718777
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,245 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
1667116 3847525 6278466 8374355 9689800
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,490 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
1872761 3361767 4680197 5438010 5603512
5665291 6131721 6876648 7272500 7436176
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,735 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0271888 1425338 1526346 1668739 1761822
2121654 2229473 2641692 4114059 5354139
6450712 6790431 7441426 7876482 8062259
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
490,998 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
0631 3922