ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 09/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 127 4032064 งวดที่ 130 J 2084039 งวดที่ 137 0507998
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
1,863 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0507998 2084039 4032064
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 130 P 1745038 งวดที่ 137 6064289
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
1,244 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
1446135 6401999
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 125 - 134 งวดที่ 135 - 138
2,340 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
2747210 3078995 5025222 5773768 7518118
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 125 - 134 งวดที่ 135 - 138
4,680 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0914848 1103105 2829276 2996195 3698668
4352420 6270557 8679382 9411329 9654608
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 - 134 งวดที่ 135 - 138
9,286 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
397166 858606
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 - 134 งวดที่ 135 - 138
92,586 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
21912 99797
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 125 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
925,550 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
2690 7088