ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 09/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 10 8623971
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 11 E 6208088
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,240 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
2926378 4765325 5427260 7029463 8064651
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,480 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0321285 0985760 1364473 1619375 6518221
7472800 7493436 8219505 8231388 8887554
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,720 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
1862073 1923213 2217830 2287054 2887976
3240459 3545525 3986433 4051055 4640024
4787083 6036022 6534208 8201070 8622074
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
489,348 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
2114 4570