ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 08/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 สิงหาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 130 0868526 งวดที่ 131 3545223 งวดที่ 133 2425724
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
2,070 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0868526 2425724 3545223
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 127 O 4824355 งวดที่ 137 D 1231284
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
1,382 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
1709601 1845538
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 124 - 134 งวดที่ 135 - 138
2,685 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
3368536 5011599 5211696 8490768 9632134
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 124 - 134 งวดที่ 135 - 138
5,370 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
2507686 2636594 3665737 3887333 4232208
5469746 7404915 7463584 9705123 9823638
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 124 - 134 งวดที่ 135 - 138
10,678 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
253293 635072
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 124 - 134 งวดที่ 135 - 138
106,406 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
24654 98340
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 124 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
1,063,666 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
4376 8354