ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 08/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 สิงหาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 9 Z 2309919
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 13 4773262
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,275 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
2426759 3158135 4003846 4513509 8666476
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,550 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0281861 0519326 0521132 1138077 3180464
5062631 6630507 6644650 9584976 9609001
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,825 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0168917 1947305 2190269 3454395 3971840
4663863 4972147 5214401 6363523 8307733
8350718 8647582 9037053 9784211 9824304
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
502,304 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
7039 9645