ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 07/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 A 1679682 งวดที่ 9 4242821 งวดที่ 9 9352182
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 H 3036744 งวดที่ 10 5373322 งวดที่ 10 4477708
งวดที่ 10 7679035 งวดที่ 10 8779299
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0251170 1087046 2851753 3272543 5135749
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
2981722 4496997 5349924 7699806 8082458
8550048 8628665 8854241 9471687 9718277
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1627287 2194690 2320381 2770618 3251650
3399938 3594045 3599792 4328538 4738090
4900047 5174667 5934165 6129368 7617787
7969828 8195776 8867006 9112480 9448477
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
165119 541344
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
06582 34610
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2102 4865 5656 9468