ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 07/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 132 K 6900925 งวดที่ 135 9268333 งวดที่ 137 7271569
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
2,286 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
6900925 7271569 9268333
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 130 9054814 งวดที่ 132 7800994
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
1,526 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
4432255 8875010
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 123 - 134 งวดที่ 135 - 138
3,045 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0262317 2773313 2850844 3316083 7171353
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 123 - 134 งวดที่ 135 - 138
6,090 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0291619 1568512 2657437 4097192 5750713
6706979 7560609 7884714 7902101 8831261
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 123 - 134 งวดที่ 135 - 138
12,132 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
111812 684716
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 123 - 134 งวดที่ 135 - 138
120,900 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
65623 91365
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 123 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
1,208,616 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
4540 6496