ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 06/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 4517049 งวดที่ 9 0885544 งวดที่ 10 7456952
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 O 7199873 งวดที่ 9 Y 3617882 งวดที่ 9 6149036
งวดที่ 10 9160541 งวดที่ 10 7442749
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4288248 4416193 7868285 8345074 8983203
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1199729 2341487 3054023 3302642 4200239
4237249 4898224 7309326 7771617 9248185
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0231452 0392462 0783803 0984208 1471712
1517956 2693666 2724574 2859585 3382105
4274000 5866347 5956363 6272731 6797119
7315958 7516365 7555304 8490504 8850171
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
351925 550804
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
01367 80819
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2376 6728 8228 9772