ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 06/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มิถุนายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 601 4250544
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 13 5026338
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,330 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
3860081 4162644 6764746 7345651 7559827
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,660 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0391929 1903421 4933860 4993092 6061634
6744501 6852475 7122734 8266747 8370207
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,990 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0691820 2072829 2607023 3071518 3178496
4135975 4429255 4636125 4640580 4998898
5903130 6421392 6760276 7121457 8393127
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
525,668 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
1327 4514