ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 05/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 12 1891266
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 R 4561289
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,285 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
2620485 3623368 4049719 8819598 9554126
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,570 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
3051672 3269678 3979324 4568970 4930758
4934083 8075368 9252428 9513900 9764558
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,855 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0175107 1121341 2045284 3032572 3593820
4549678 4755772 4953678 5161254 7134766
7142297 8806381 8928014 8945765 9404371
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
506,334 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
3247 3285