ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 04/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 เมษายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 8 V 6257705
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 601 9938415
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,355 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0358153 1072797 2160895 2854539 6997958
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,710 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0885176 1613739 2559056 4078679 5985988
7205727 7512581 8285722 8320702 9141205
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,065 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0590079 1577776 1809098 1872093 2830183
2918534 4429926 5411572 5514682 6096954
6596407 7109392 7435734 7630873 8570326
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
534,362 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
4935 9362