ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 03/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มีนาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 E 3709504 งวดที่ 10 F 2741191 งวดที่ 10 0023015
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 F 2594613 งวดที่ 9 T 1818494 งวดที่ 9 1162992
งวดที่ 9 9273984 งวดที่ 10 7878422
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1891006 2180195 2887080 3717618 7670869
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1010133 3263166 3831421 4263426 4901531
5440044 5836420 6488201 7700254 7972845
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0781257 0859118 1759821 2574920 2888732
3973901 4454188 4860815 5317698 5862936
6946608 7444226 7741724 7933578 8210094
8514479 8594598 9401089 9517862 9599040
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
025718 032267
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
05950 55489
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2042 4773 4828 8189