ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 03/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มีนาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 124 5561453 งวดที่ 129 6310314 งวดที่ 137 9359421
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3,324 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
5561453 6310314 9359421
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 119 V 5914975 งวดที่ 123 8009164
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
2,218 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
2913340 9612779
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134 งวดที่ 135 - 138
4,775 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1888983 2715810 4581780 6544517 7482072
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134 งวดที่ 135 - 138
9,550 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0693567 2070246 2575248 3661067 6261540
8597157 8840595 9168910 9666149 9987018
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134 งวดที่ 135 - 138
19,032 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
541868 546542
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134 งวดที่ 135 - 138
189,720 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
48125 48563
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
1,896,650 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
0924 6377