ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 03/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มีนาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 L 6838358
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 211 7432781
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
3,500 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2058934 3396551 4229078 7250745 9196344
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 217
620 อันดับ 6,380 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0682296 1134902 2528383 2978236 4765488
5558921 5642389 5795370 6664456 8028215
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
10,500 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0372476 0760225 0778627 0920777 1064474
2344808 2665447 3068625 3797172 5271503
5757332 6705960 7378829 7779165 8050426
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 217
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 560,961 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
3657
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 217
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 5,609,273 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
965