ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 03/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มีนาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 12 2866214
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 M 9051747
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,440 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
4109341 4717654 6060959 7755107 7818303
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,880 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
1759001 4700689 4745271 5979613 6566979
6850651 7722528 8286550 8515346 9768137
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,320 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0082524 1238029 2939168 3415506 3953302
4238297 4477474 5633127 5877978 6132446
6723728 7796959 8536614 8890592 9599058
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
566,898 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
2656 5847