ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 02/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 118 N 9770770 งวดที่ 120 9208018 งวดที่ 122 V 8333792
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3,546 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
8333792 9208018 9770770
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 119 3200209 งวดที่ 130 3638314
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
2,366 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
4235301 9535208
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134 งวดที่ 135 - 138
5,145 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0309287 0928469 1463211 7721588 9477550
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134 งวดที่ 135 - 138
10,290 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0131574 2530970 3454152 6528704 6967612
8420829 8570477 8742966 9100628 9479684
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134 งวดที่ 135 - 138
20,496 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
230213 900381
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134 งวดที่ 135 - 138
204,296 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
20878 22485
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
2,042,332 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1878 3355