ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 02/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 8 4364512
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 7 2948072
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,280 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0878998 4456017 5842420 6664046 8220814
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,560 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0152427 2475781 2831617 3065528 5064026
5299349 6462541 9254909 9771846 9834689
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,840 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0516588 1655568 1836046 3361562 4623087
4968995 5520403 6627705 7237621 7651295
8059925 8469352 9330551 9357719 9515985
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
506,730 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
1633 5300