ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 01/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มกราคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 9 X 6385339
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 9435835
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,380 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
1030178 4229851 4686704 9286445 9579461
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,760 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0095656 0546140 2053085 4194614 4443192
5071504 5249054 5291360 5720756 6378947
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,140 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0837486 1242304 1774719 2125530 3560919
4377796 5869360 6068363 6464893 6994952
7377420 8093969 8455141 8865229 9916254
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
545,706 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
7254 8966