ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 01/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 30 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 F 6415789 งวดที่ 9 0728674 งวดที่ 10 7403224
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 8638919 งวดที่ 10 I 9395367 งวดที่ 10 P 0602139
งวดที่ 10 2026270 งวดที่ 10 9650654
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0754177 1216944 3848273 4143371 9456491
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0185774 0469805 0755959 0882575 5052812
5323032 7539326 7949763 8254716 8392854
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0018401 0365606 0450543 0851675 0940038
1146653 2365418 3218472 4006282 4275862
4723251 5049237 5158668 5705523 5890352
5896148 8281919 9072429 9243224 9941559
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
069696 456302
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
32970 61974
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0909 1398 4190 7201