ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 12/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 0729580 งวดที่ 9 4717234 งวดที่ 10 1548871
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 Y 0614305 งวดที่ 9 7564310 งวดที่ 9 1788564
งวดที่ 10 I 9997428 งวดที่ 10 K 6001337
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
650 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0267257 4579553 5625366 6195282 7432438
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,300 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0388509 0460657 3521330 3986969 4831596
4865538 6480649 8048580 8936088 9954202
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,600 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1295008 1725304 2176279 2479117 4460592
4589806 4658370 5703797 5812222 6426262
7342067 7587869 7695924 8041231 8175223
8470008 8860956 9275678 9545730 9736092
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,586 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
137040 680294
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
25,806 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
27572 84551
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
516,004 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1674 2687 4860 7341