ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 01/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 30 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 214 K 2732894
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 216 O 0158877
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
3,185 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0771231 1678739 2865491 3710151 5896232
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 216
620 อันดับ 5,750 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0293513 0313688 1521226 1833397 2527291
3723296 4144452 4244007 5717374 7308461
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
9,555 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0129912 0417405 0444227 0474952 0854747
3891168 3971187 6444690 7973468 7988135
8273556 8568353 8644048 8907606 9927907
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 216
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 497,194 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
8328
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 216
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 4,971,635 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
069