ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 12/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 209 9889812
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 208 H 6599636
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
2,960 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0442713 2910446 7086957 8693073 9665485
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 216
620 อันดับ 5,300 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0298059 0876103 1124260 2241291 2916737
3661628 4201696 6505604 8108792 9161292
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
8,880 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
1177696 1287015 1617043 1897094 2309136
3487124 3659986 4101202 4987684 5441289
5516828 6537528 8376748 8606160 9871585
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 216
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 452,436 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
4796
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 216
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 4,524,059 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
761