ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 12/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 7 C 4588840
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 601 2242591
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,490 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0364821 1901489 6035217 6786245 7861270
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,980 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0836472 0969568 2520175 3924327 4329705
5077684 5275791 6498530 8084859 9785044
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,470 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
1643713 2411599 3165473 3547910 4602346
4775253 5135873 6972455 7016581 7231961
7415068 7613544 7998694 8109070 8145276
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
586,906 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
1804 5089