ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 11/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 2840039 งวดที่ 9 P 6143723 งวดที่ 10 V 1845114
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 0615605 งวดที่ 10 F 6249302 งวดที่ 10 K 4029545
งวดที่ 10 M 0725738 งวดที่ 10 S 8220452
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0477959 1257328 1515319 7492755 7840603
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
4070200 4084909 5486899 6150384 6212326
7090897 7473853 9070327 9085340 9104507
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0721786 0748270 0894118 1470003 1549441
2787996 3023182 4811309 4842251 5233402
5322210 5522085 5943306 6062061 7059328
7946967 8675000 9201945 9485527 9638604
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
147910 935468
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
29730 31348
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
3177 3965 4008 8200