ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 11/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 3688769
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 212 J 8789233
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
2,530 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2951479 3866748 4862051 5919239 9459385
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 213
620 อันดับ 4,440 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
1681274 1788652 3778280 4282214 4947970
5082654 5367277 8158304 8909156 9399162
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
7,590 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0868660 2472523 2661318 2915360 4410978
4998479 5804541 5880217 5993576 6340333
7351028 7726063 8890605 9413805 9583101
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 213
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 368,302 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
2687
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 213
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 3,682,748 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
057