ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 10/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 3916350 งวดที่ 9 S 4872132 งวดที่ 9 9931973
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 1022527 งวดที่ 8 7178942 งวดที่ 8 6730167
งวดที่ 9 0016265 งวดที่ 10 5773755
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2395555 4729826 5667683 6562126 8913371
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0079944 0644458 1814020 2451960 3899970
5014774 8247902 8404917 8664917 9889753
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0671891 1509821 1890242 2477683 2839543
3698635 3764607 3779684 4176917 4288872
4643240 5184927 6476789 6950396 7277346
7360849 8200586 8660706 8935002 9559328
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
331956 632133
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
30946 87499
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2097 2932 3957 5639