ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 10/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ตุลาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 8 9093319
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 7 5228495
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,530 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0963894 1872263 2964302 3114024 7827741
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
3,060 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0230294 0621035 0640491 0990882 1095238
1166935 5119001 5473326 7403300 9094075
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,590 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0775078 1030478 1212681 1213741 1448286
2544350 2802490 3674697 4266551 5443974
6454027 6572939 6914482 7579826 8405878
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
604,060 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
1644 3743