ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 09/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กันยายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 S 2475786 งวดที่ 8 1389167 งวดที่ 10 G 7476529
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 M 2132146 งวดที่ 8 5595761 งวดที่ 9 4877261
งวดที่ 10 B 5079213 งวดที่ 10 3101826
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2797710 3279048 6213447 7286943 8904432
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0272871 0410169 0453072 1351940 2331688
2854982 3301929 4268154 4360436 5689368
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0473126 0875874 1939324 2341334 2510274
2896651 3472480 3788252 3987033 4032584
4215784 5125095 5281745 6284972 6367069
7350762 7895211 8156197 9298641 9659610
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
014884 971717
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
66618 75357
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
5703 6590 6980 9034