ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 09/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 123 5417056 งวดที่ 125 Q 3168188 งวดที่ 131 L 1707051
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
4,233 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1707051 3168188 5417056
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 114 5949617 งวดที่ 127 G 9593782
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
2,824 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
3877929 6695203
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 งวดที่ 135 - 138
6,290 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0641788 2224577 6437345 9450615 9867926
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 งวดที่ 135 - 138
12,580 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0092672 0107386 3410638 3453235 3733852
5270497 6429925 7186912 8648556 8845601
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 งวดที่ 135 - 138
25,074 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
148360 174757
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 งวดที่ 135 - 138
249,930 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
55175 70707
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
2,498,494 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
0871 3510