ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 09/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กันยายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 E 6025152
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 210 1485935
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,915 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0281187 1010499 3843774 5433790 9720744
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 211
620 อันดับ 3,210 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0595775 1069896 1416800 1979497 4532086
4991060 5466190 5713069 6279271 6873579
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
5,745 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
2350913 4570252 4756514 4814174 5161840
5603059 6611133 7047147 7276391 7683326
7880624 9177604 9397367 9539204 9735435
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 211
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 245,994 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
2568
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 211
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 2,459,719 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
756