ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 09/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 601 7914201
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 6 Y 2986924
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,545 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0598681 1050311 1546590 3597355 6956220
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 4 งวดที่ 5 - 9 และงวดที่ 601
70 อันดับ 3,020 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท อันดับละ 800 บาท
1434971 2348087 2664576 2690079 5180768
6325086 6600710 7518321 8287602 8459586
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 4 งวดที่ 5 - 9 และงวดที่ 601
105 อันดับ 4,530 อันดับ
อันดับละ 500 บาท อันดับละ 200 บาท
0369436 1195742 1238469 1689518 2158379
2514226 4911324 4917033 5740590 7407797
8046461 8546863 8916570 8961276 9560683
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 4 งวดที่ 5 - 9 และงวดที่ 601
11,354 อันดับ 598,032 อันดับ
อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
1030 2491