ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 08/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 สิงหาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 M 6328373 งวดที่ 10 V 0598360 งวดที่ 10 8462161
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 D 0345835 งวดที่ 8 3311398 งวดที่ 9 3708831
งวดที่ 9 8029736 งวดที่ 10 G 1713371
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0399154 2928489 2962763 3244223 6903147
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0548536 2547421 4519043 6418711 6463411
7117349 8615359 8620357 9467219 9995975
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0244294 0273950 0372009 0887978 1027845
1155817 2071621 2288364 2315647 3219942
5173509 5250391 5368918 5634237 5934986
6905351 7172213 7360256 7665807 9757202
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
420080 679789
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
57873 93417
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0002 0053 5438 8268