ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 08/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 สิงหาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 201 9970587
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 209 O 9769466
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,855 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0679739 1143817 1165042 5999506 7750005
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 211
620 อันดับ 3,090 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0426990 1521557 1545136 2600490 5066879
7514380 8089739 8498725 8749323 9032265
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
5,565 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0807299 1316352 1316638 3426964 3621242
4649571 4824298 6803515 7032641 7264737
7332722 7808978 8402739 9081278 9485552
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 211
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 233,456 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
4019
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 211
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 2,334,356 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
208