ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 07/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 P 1189816 งวดที่ 9 0506829 งวดที่ 10 I 7895547
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 L 8902096 งวดที่ 8 3551473 งวดที่ 9 K 1987539
งวดที่ 9 Y 1073993 งวดที่ 9 7473238
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0621629 2879669 5143674 8543754 8746296
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0102267 2218826 2806442 2825259 3986093
7170205 7495524 7707032 7773778 9694600
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0853703 1015144 2287084 2320603 2477654
2677660 3758325 5744340 6070415 6375830
6383929 6825134 6904361 6919287 7258036
7896409 8327703 8590416 8728272 9766708
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
437159 593623
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
07412 51647
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
4159 6513 7469 9063