ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 06/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 P 3665808 งวดที่ 9 7260335 งวดที่ 9 1955302
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 T 8081181 งวดที่ 8 4313132 งวดที่ 8 1566734
งวดที่ 10 E 2585303 งวดที่ 10 6121946
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4132798 5800760 7329609 7451936 9488030
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1433081 2831408 3028469 3425255 4236425
5837629 6490812 7310462 7561601 9674094
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0750115 2186022 2422282 2649849 2913506
3989132 5568158 6298432 6504148 7458012
7776104 7794112 7794409 8018853 8190344
8318518 8695278 8805000 9117092 9182760
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
919472 952860
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
16207 37270
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0155 4663 5866 6252