ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 06/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 C 2585079
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 209 4253734
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,630 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
3544783 5951850 7031518 7867302 8113107
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 210
620 อันดับ 2,640 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0250179 0343777 1179957 2696023 4093540
4303251 5897957 6199693 7399344 8947665
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,890 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0034331 0376238 1428410 2533929 3448339
4352272 4505312 5352849 5427810 6076180
6182815 6860712 6978253 7609034 9388769
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 210
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 189,069 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
0596
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 210
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 1,890,517 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
628