ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 05/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 6883138 งวดที่ 9 1412772 งวดที่ 10 5884338
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 N 1840720 งวดที่ 9 N 2752006 งวดที่ 9 S 2213275
งวดที่ 9 Z 7518420 งวดที่ 9 4711216
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2715377 3378516 4953068 7197784 9416661
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0259722 0398160 1552227 3260693 6898448
6995645 7018532 9064356 9266336 9604280
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0555197 0597257 0958559 1415965 1454057
2739437 4276810 4428335 5058120 5334421
5411465 5794885 6683229 7274587 7764889
7819074 8100334 8302940 8306888 9436442
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
914426 998191
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
29785 42837
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1201 5007 6991 9826