ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 05/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 208 A 7575588
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 210 0023470
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,615 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0743315 1045144 4556633 5260594 8634011
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 210
620 อันดับ 2,610 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0020732 0883419 1343560 1479208 2445391
5286738 6126105 8199208 8576677 9574205
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,845 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
1534603 1974082 2126267 2378974 2704166
3072895 3090127 3724458 4401544 6507681
7706407 8532541 8780060 9175624 9234025
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 210
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 185,622 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
1876
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 210
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 1,856,047 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
500