ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 04/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 เมษายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 3402550 งวดที่ 9 1007224 งวดที่ 10 U 9371748
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 2429523 งวดที่ 10 U 3447218 งวดที่ 10 2724442
งวดที่ 10 7020765 งวดที่ 10 9088879
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0454419 4300444 4456744 4734506 9986575
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0735193 0829777 0980160 2925426 4391576
4487919 6319515 6469530 8524363 9751177
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0542464 0925839 1357056 1390757 1612323
2604067 3522536 3573045 3762702 4009254
4343507 4372345 5024850 5127772 5847349
6770609 7434194 7459489 9222705 9444316
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
501704 636695
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
17964 80264
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2218 6689 7137 7828