ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 04/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 เมษายน 2564

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 209 0276126
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 207 5063057
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,495 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4172337 4296275 7168599 7346991 9802407
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 งวดที่ 205 - 209
620 อันดับ 2,370 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0220071 1162019 2343961 2701033 3132539
3944878 4009811 7638236 9606383 9725011
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
4,485 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0652438 0812636 1296889 1377182 1512562
3705730 3817890 4720970 4799798 5685025
7929718 7996388 8093586 8262466 8385353
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 209
46,786 อันดับ 12,790 อันดับ 73,259 อันดับ 160,893 อันดับ
อันดับละ 100 บาท อันดับละ 80 บาท อันดับละ 60 บาท อันดับละ 50 บาท
2145
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 งวดที่ 203 - 204 งวดที่ 205 - 206 งวดที่ 207 - 209
467,836 อันดับ 127,874 อันดับ 732,575 อันดับ 1,608,798 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 40 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 20 บาท
880