ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 03/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มีนาคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 X 3841030 งวดที่ 8 5448637 งวดที่ 9 D 4049969
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 7400053 งวดที่ 9 U 7064430 งวดที่ 9 4678394
งวดที่ 9 6722426 งวดที่ 9 8493982
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4521778 4881228 6596294 7419149 9608750
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1146344 2162311 2305369 3325419 4038524
4803640 6091882 7105309 9689996 9969465
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1671078 1884203 2024677 2247775 2754930
3654894 3865332 4107525 4847401 5093198
5244062 5751942 6169186 6758218 7566429
7992314 8087294 9519279 9718512 9803409
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
154011 432796
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
45268 70312
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1574 4153 4498 8618