ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 02/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 7866658 งวดที่ 9 N 4655487 งวดที่ 9 7388978
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 2079299 งวดที่ 9 M 6505524 งวดที่ 9 W 7777886
งวดที่ 9 Y 7946242 งวดที่ 10 6560659
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1689455 3410736 8464460 8752377 8856508
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0378920 2656981 3169197 3381285 3399471
4980726 5789503 7224492 8736022 9713111
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0159623 1058691 1103969 2005361 2944142
3921689 4332594 5534498 5626784 5739016
6839722 7345873 7398911 7468981 7663446
8545447 9262502 9518219 9587234 9832432
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
564887 868371
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
24087 59394
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1861 1973 4898 7813