ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 02/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 116 G 1940242 งวดที่ 121 T 2786597 งวดที่ 135 V 2551410
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
5,493 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1940242 2551410 2786597
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 108 8474036 งวดที่ 115 3545083
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
3,664 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
7533799 8714319
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 106 - 134 งวดที่ 135 - 138
8,390 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0201559 0672747 2218239 3852111 5285809
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 106 - 134 งวดที่ 135 - 138
16,780 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
1835470 4161486 6340048 7631276 7951688
8078414 8642352 9419648 9437283 9459989
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 106 - 134 งวดที่ 135 - 138
33,500 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
367087 984446
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 106 - 134 งวดที่ 135 - 138
333,866 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
14166 90539
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 106 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
3,337,506 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
7151 8718