ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 01/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มกราคม 2564

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 112 8510030 งวดที่ 117 I 4810112 งวดที่ 124 9506770
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
5,763 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
4810112 8510030 9506770
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 115 Z 7465280 งวดที่ 119 0356989
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
3,844 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
2180018 4649106
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 งวดที่ 135 - 138
8,840 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0097077 0383713 7529495 8624215 9658628
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 งวดที่ 135 - 138
17,680 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
2385592 2846113 2950651 3578809 6021641
7578796 9393471 9746351 9846640 9911894
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 งวดที่ 135 - 138
35,298 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
447918 835715
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 งวดที่ 135 - 138
351,802 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
08802 85580
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
3,516,784 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1453 5499