ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 01/2564

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 30 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 Z 6573883 งวดที่ 8 2029535 งวดที่ 10 3255799
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 6139840 งวดที่ 9 P 0040225 งวดที่ 9 1382085
งวดที่ 10 O 7236628 งวดที่ 10 5279597
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1939910 3315038 5866156 8914169 9494683
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0299707 0893238 1160443 1345060 3382493
4415158 5828028 5929963 7858631 7972735
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0759799 1585177 1831735 1934776 2013012
3025715 3287126 3570274 4186414 4391766
4513814 6229739 6567781 6576839 8526338
8538617 8716453 8872104 9283322 9557258
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
273039 429369
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
10591 21289
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1945 5057 5314 7904