ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 12/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 Y 6882054 งวดที่ 9 5925089 งวดที่ 10 G 8106624
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 0959252 งวดที่ 9 C 4025157 งวดที่ 9 Y 8237249
งวดที่ 9 2401664 งวดที่ 10 B 5229157
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
885 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1016590 2290743 2739741 4874596 7655719
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,770 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0620377 1750336 2146270 2541937 3319657
5084072 5096617 5298804 7771535 9409820
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
3,540 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0456709 0516229 0537492 0695529 1492504
2582085 2977888 3166340 5171210 5326756
5400971 5459722 5541801 7431138 8503903
8831898 8886186 9238698 9323365 9819512
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,538 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
254873 646888
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
35,276 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
08408 26460
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
705,336 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0627 1585 6634 8852