ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 12/2563

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 110 0900979 งวดที่ 116 4270065 งวดที่ 120 3792543
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
5,976 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0900979 3792543 4270065
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 109 5471032 งวดที่ 115 X 4929432
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
3,986 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0733171 7552053
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 103 - 134 งวดที่ 135 - 138
9,195 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1020097 2092468 8688641 9642869 9794572
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 103 - 134 งวดที่ 135 - 138
18,390 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0746835 1778507 2639770 3002416 3328531
4091301 5094766 7449390 8941456 9806163
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 103 - 134 งวดที่ 135 - 138
36,712 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
573172 884473
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 103 - 134 งวดที่ 135 - 138
365,884 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
11167 23927
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 103 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
3,657,548 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
4481 6976